Skip to main content

Biologijos ir chemijos laboratorija

Biologijos-chemijos laboratorijoje mokiniai atlieka tiriamuosius darbus, kuriuose taiko mokykloje įgytas teorines žinias. Eksperimentiniai gebėjimai tobulinami dirbant su pažangiomis laboratorinėmis priemonėmis ir įranga. Mokiniai tyrinėja gamtinę aplinką ir joje vykstančius reiškinius ląstelės lygmeniu, o darbuose integruotos biologijos, chemijos, fizikos, matematikos, inžinerijos žinios motyvuoja domėtis STEAM mokslais.

Mokiniai analizuoja biologines membranas bei jų pralaidumą cheminėms medžiagoms. Gamina mikropreparatus ir mikroskopu stebi šių cheminių medžiagų kristalus, aptaria jų formas. Aiškinasi, kaip biologinė membrana padeda inkstams atlikti jų funkcijas, tyrinėja gyvųjų organizmų medžiagų apykaitos procesus bei kokią įtaką jų vyksmui ląstelėje turi aplinkos veiksniai. Gilina žinias apie fotosintezės procesą, analizuoja saulės energijos virsmo į elektros energiją galimybes. Gamindami augalų ekstraktus bei grynindami pigmentus, įgyja cheminės analizės praktinių gebėjimų, o augalų pigmentų šviesos sugerties spektrų analizė suteikia ne tik įdomių žinių apie fotosintezės komponentus, bet ir padeda atsakyti į klausimą, kodėl augalai yra žali.

EDUKACINĖS VEIKLOS

TIRIAMIEJI DARBAI (2 VAL.)

TIRIAMIEJI DARBAI (3 VAL.)

Veiklų kalendorius

Darbuotojai