Skip to main content

Chemijos laboratorija

Šioje laboratorijoje susipažinsite su įvairiais cheminiais metodais, padedančiais suprasti supantį pasaulį ir net kurti ypatingomis savybėmis pasižyminčias medžiagas. Laboratorijoje vykstančios veiklos orientuotos į 7-12 kl. gamtos mokslų ir chemijos ugdymo programų papildymą ir praplėtimą, taip pat karjeros galimybėmis. Laboratorijos veiklos vykdomos glaudžia bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakultetu.

Veiklų kalendorius