Skip to main content

Gyvenimo kokybės ir sveikatos technologijų laboratorija

Šioje laboratorijoje vykdomi gyvenimo kokybės ir sveikatinimo koncepcija grindžiami tiriamieji darbai. Pažįstant ir analizuojant žmogaus sveikatos parametrus, fizinius duomenis moksleiviai tirs žmogaus pusiausvyrą, pulsą, širdies ritmo priklausomybę nuo fizinio aktyvumo.

Vertindami subalansuotos mitybos ir natūralios kosmetikos svarbą, tirs maisto ir vandens kokybės poveikį sveikatai, mokysis gaminti natūralią kosmetiką, aiškinsis, kokie komponentai ją sudaro. Analizuos triukšmo, apšvietos svarbą sveikatai ir gyvenimo kokybei.

Laboratorijoje atliekamos tiriamosios veiklos orientuotos į 7-12 kl. gamtos mokslų ugdymo programų papildymą, praplėtimą ir gilinimą.

EDUKACINĖS VEIKLOS


TIRIAMIEJI DARBAI (2 VAL.)


TIRIAMIEJI DARBAI (3 VAL.)

Veiklų kalendorius

Darbuotojai

Įranga

Elektrinio laidžio jutiklis
Kalcio jonų (Ca²⁺) jutiklis
Nitratų (NO₃⁻) jonų jutiklis
Oksidacijos-redukcijos potencialo jutiklis
pH⁺ Jutiklis
Spektrofotometras