Skip to main content

Fizikos ir inžinerijos laboratorija

Fizikos ir inžinerijos laboratorijoje sudaryta galimybė atlikti įvairius fizikinius tyrimus, naudojant šiuolaikinę įrangą ir priemones, kai kurie darbai atliekami naudojant Vernier kompiuterines mokymo(si) sistemas. Mokiniai supažindinami su inžinerijos pagrindais ir jų taikymais mūsų kasdieninėje aplinkoje.


Šioje laboratorijoje atliekamos praktinės, tiriamosios veiklos orientuotos į 7-12 kl. gamtos mokslų, fizikos programų papildymą, jų pagilinimą. Taip pat yra organizuojami pažintiniai-edukaciniai užsiėmimai ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo vaikams, siekiant juos sudominti gamtos mokslais.

Veiklų kalendorius

Darbuotojai