Skip to main content

Partneriai

STEAM centrų bendruomenę sudaro platus partnerių tinklas, apimantis mokslo ir švietimo įstaigų, verslo, viešojo sektoriaus, asocijuotų struktūrų ir nevyriausybinių organizacijų atstovus

Ko siekia STEAM centrai?

 • Skatinti moksleivius rinktis STEAM sričių studijas
 • Centro veiklomis padėti mokykloms įgyvendinti bendrojo ugdymo programas
 • Sukurti modernias ir įkvepiančias STEAM mokomąsias aplinkas
 • Tobulinti gamtos mokslų mokytojų kompetencijas ir kelti jų kvalifikaciją
 • Vykdyti moksleivių profesinį orientavimą
 • Populiarinti STEAM sričių pasiekimus

Kokiais būdais galima prisidėti prie STEAM centrų veiklos?

 • Skatinti ir populiarinti STEAM ugdymą ir veiklą
 • Suteikti galimybę integruoti STEAM ugdymą praktinėse industrinėse/gamybinėse veiklose
 • Prisidėti prie veiksmų, nukreiptų į STEAM įgūdžių atotrūkio mažinimą
 • Remti centro veiklą per laboratorijų aprūpinimą įranga ir ugdymo programų finansavimą
 • Prisidėti prie centrų veiklos žmogiškaisiais ištekliais ir minkštosiomis priemonėmis

Dėl bendradarbiavimo su STEAM centrais kviečiame kreiptis nurodytais kontaktais.

Į partnerystę kviečiame įsitraukti:

Savivaldybių atstovus

Nevyriausybinių organizacijų atstovus
Verslo ir pramonės atstovus

Mokslo ir švietimo įstaigų atstovus