Skip to main content

Tinklaveika

STEAM centrų bendruomenę sudaro platus partnerių tinklas, apimantis mokslo ir švietimo įstaigų, verslo, viešojo sektoriaus, asocijuotų struktūrų ir nevyriausybinių organizacijų atstovu.

Ko siekia STEAM centrai?

· Skatinti moksleivius rinktis STEAM sričių studijas;
· Centro veiklomis padėti mokykloms įgyvendinti bendrojo ugdymo programas;
· Sukurti modernias ir įkvepiančias STEAM mokomąsias aplinkas;
· Tobulinti gamtos mokslų mokytojų kompetencijas ir kelti jų kvalifikaciją;
· Vykdyti moksleivių profesinį orientavimą;
· Populiarinti STEAM sričių pasiekimus.

Kokiais būdais galima prisidėti prie STEAM centrų veiklos?

· Skatinti ir populiarinti STEAM ugdymą ir veiklą;
· Suteikti galimybę integruoti STEAM ugdymą praktinėse industrinėse/gamybinėse veiklose;
· Prisidėti prie veiksmų, nukreiptų į STEAM įgūdžių atotrūkio mažinimą;
· Remti centro veiklą per laboratorijų aprūpinimą įranga ir ugdymo programų finansavimą;
· Prisidėti prie centrų veiklos žmogiškaisiais ištekliais ir minkštosiomis priemonėmis.