Skip to main content

ES projektai

Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas projektas „STEAM centrų veiklos plėtra”

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra kartu su partneriais Vilniaus Universitetu, Klaipėdos Universitetu, VšĮ Mokslo ir inovacijų sklaidos centru, Panevėžio švietimo centru, Alytaus kolegija, Marijampolės kolegija, Telšių švietimo centru, Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centru bei Utenos švietimo centru įgyvendina projektą „STEAM centrų veiklos plėtra”, projekto kodas 10-016-P-0001. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) lėšomis.

Projekto tikslas: sukurti efektyviai veikiantį STEAM centrų tinklą.

Pagrindinė veikla: sukurti mokinių ir mokytojų kompetencijų tobulinimo programą, įgyvendinančią STEAM ugdymo ekosistemą, paremtą įveiklintų STEAM ugdymo atviros prieigos centrų, sustiprinto STEAM mokyklų tinklo bei įgalintų STEAM ambasadorių (inovatyvių mokytojų) tinklaveika.

Projekto trukmė: iki 2026 metų balandžio 30 d.

Veiklos įgyvendinimui skirtas finansavimas: 7 017 524 Eur. STEAM centrų veiklos plėtra tiesiogiai susijusi su Plėtros programos pažangos priemonės tikslu – sudaryti mokymuisi palankias sąlygas visose Lietuvos mokyklose, padėti mokiniams atskleisti savo potencialą ir gabumus, kad jie kuo sklandžiau prisitaikytų kintančioje aplinkoje, o vėlesniu etapu ir darbo rinkoje. Taip pat labai svarbu stiprinti mokytojų pasirengimą dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas naudojantis  STEAM centrų metodine ir infrastruktūros pagalba.

Projektų archyvas