Skip to main content

Projektų archyvas

Regioninių STEAM centrų veikla 2021 -2023 metais buvo finansuojama iš 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ lėšomis. Žemiau rasite šio projekto rezultatus:

  1. LIETUVOS STEAM UGDYMO EKOSISTEMOS GAIRĖS
  2. STEAM NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ PAKETAS
  3. STEAM FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMA