Skip to main content

Biologijos ir chemijos laboratorija

Šioje laboratorijoje 7-12 kl. moksleiviai, integruojant biologijos, chemijos, fizikos, matematikos, informatikos dalykų žinias, turės galimybę analizuoti gamtoje ir gyvuose organizmuose vykstančius biologinius, cheminius ir fizikocheminius procesus, kurti prototipus ir  juos išbandyti. Laboratorijoje atliekamos veiklos leis praplėsti moksleiviams fundamentines dalykų žinias bei patobulinti bendrąsias ir dalykines kompetencijas renkantis specialybę. 

Veiklų kalendorius

Darbuotojai