Skip to main content

Kelionė laiku: baltų zodiako ženklai ir STEAM

Panevėžio švietimo centro padalinys – Panevėžio STEAM atviros prieigos centras  –  įgyvendina Panevėžio miesto savivaldybės finansuojamą vaikų ir jaunimo meno projektų ir tautinio meno kolektyvų veiklos projektą „Kelionė laiku: Baltų zodiako ženklai ir STEAM“.

Projekto tikslas – didinti profesionaliojo meno ir kultūros prieinamumą skirtingų poreikių ir gebėjimų turintiems vaikams ir jaunuoliams, skatinant vaikus ir jaunuolius aktyviai dalyvauti integruotoje formaliojo ir neformaliojo švietimo veikloje, per menines ir STEAM veiklas sužadinti vaikų ir jaunuolių kūrybiškumą, iniciatyvumą, mokslinį smalsumą, per patyrimines-praktines veiklas supažindinti juos su etnokosmologija, baltiškais zodiako ženklais bei STEAM.

       Projekte dalyvauja skirtingų amžiaus grupių ir poreikių turintys vaikai ir jaunuoliai. Panevėžio dailės mokyklos mokiniai atkūrė savo piešiniuose senuosius baltų zodiako ženklus ir nupiešė jų eskizus darbui su 3D modeliavimo programa. J. Miltinio gimnazijos Ic kl. mokiniai (mokytoja K. Rapševičienė) pagal nupieštus eskizus naudodami 3D modeliavimo programą sukūrė ir išspausdino juos su 3D spausdintuvu. Naudodami silikoną išliejo formas, skirtas  baltų zodiako ženklų žvakėms lieti. Lapkričio 21 d. PRC „RoboLabas“ vyks projekto veiklų pristatymo renginys, kurio metu bus demonstruojamos mokinių sukurtos stilizuotos baltų zodiako ženklų žvakės.

Šiuo metu PRC „RoboLabas“ patalpose vyksta Dailės mokyklos mokinių sukurtų baltų zodiako ženklų piešinių ir molinių lentelių paroda.