Skip to main content

Kvietimas akademikams (-ėms) ir specialistams (-ėms) bendradarbiauti su mokyklomis

Kviečiame Lietuvoje ir užsienyje dirbančius mokslininkus (-es), dėstytojus (-as), inžinierius (-es) ir kitus (-as) STEAM sričių atstovus (-es) siūlyti savo veiklas Lietuvos mokykloms 2023-2024 mokslo metams. 

Registracija vyks iki 2023 m. rugpjūčio 28 d.

Registracijos forma gyvenantiems Lietuvoje.

Registracijos forma gyvenantiems užsienyje

Kas yra STEAM ugdymas?

STEAM (angl. Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) ugdymas yra į kompleksišką ir visuminį tikrovės reiškinių pažinimą ir proaktyvų, kūrybingą iššūkių sprendimą kreipiantis mokinių kompetencijų ugdymas per integruotas, į mokinį (-ę) orientuotas įvairių mokomųjų dalykų (gamtos mokslų, technologijų, kt.) veiklas taikant inžinerinius, technologinius bei meninius elementus ir grindžiant matematika.

Kas gali dalyvauti?

  • STEAM srities mokslininkai (-ės) ir dėstytojai (-os), dirbantys (-čios) aukštosiose mokyklose ar tyrimų institutuose.  
  • STEAM srities doktorantai (-ės).
  • Medicinos daktarai (-ės).
  • STEAM srities specialistai, dirbantys įmonėse, vykdantys individualią veiklą ar pan.

Kaip dalyvauti?

  • Užpildykite žemiau esančią formą ir pasiūlykite veiklą (-as) moksleiviams (-ėms) ar mokytojams (-oms). 
  • Palikite savo kontaktus, kad Jūsų veikla susidomėjusios mokyklos galėtų su Jumis susisiekti.
  • Vykdykite veiklą su mokykla taip, kaip susitarėte.

Svarbu:

  • Surinkta informacija bus vieša – planuojama išleisti leidinį su visomis pasiūlytomis veiklomis, kuris bus išplatintas Lietuvos mokykloms, ir/arba veiklų sąrašą su kontaktais patalpinti internetinėje svetainėje.
  • Informacija renkama 2023-2024 mokslo metams, tad Jūsų įsipareigojimas galios nuo 2023 m. rugsėjo 15 d. iki 2024 m. liepos 1 d. Dėl sąrašo atnaujinimo būsite informuoti terminui artėjant prie pabaigos.
  • Dalyvauti kviečiami tik tie asmenys, kurie veiklas gali vykdyti pro bono. Užsiregistravę asmenys negali prašyti atlygio už įvykdytas veiklas iš mokyklų ir kitų institucijų ar asmenų.

Apie projektą: 

Ši iniciatyva yra „Kurk Lietuvai“ projekto „Mokyklų ir aukštųjų mokyklų bendradarbiavimas STEAM ugdyme dalis. Projektą Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje vykdo projekto vadovė dr. Edita Karosienė. Daugiau informacijos rasite čia