Skip to main content

Marijampolės regioniniame STEAM atviros prieigos centre praūžė dar vienas Erasmus+ projekto susitikimas

Praeitą savaitę Marijampolės kolegijos STEAM centre vyko Erasmus+ projekto TEAMSTEAM 2022-1-F101-KA220-SCH-000090261 šešiolikos, iš įvairių Europos šalių (Belgija, Suomija, Turkija ir Estija) mokymo įstaigų, dalyvių susitikimas. Jo metu, visas keturias dienas, vyko įvairios veiklos, susijusios su PBL (projektinio mokymo) idėjų kūrimu, pateikimu bei pristatymu, STEAM centro laboratorijose. Jos padėjo dalyviams tobulinti bei stiprinti STEAM mokslų sričių kompetencijas.
Paskutiniąją projekto dieną Lietuvoje, tarptautiniai svečiai turėjo pažintinę išvyką į Panevėžio STEAM centrą, kuriame jie turėjo galimybę susipažinti su centre vykdomomis veiklomis, specializuota laboratorija bei pasisemti papildomų naujų idėjų.
Džiaugiamės, kad aukštosios mokyklos atstovai ir Marijampolės STEAM centro metodininkai turi stiprias kompetencijas bei žinias STEAM mokslų srityse, PBL‘e ir gali dalintis jomis su kolegomis iš užsienio.
Kitas, jau paskutinis šio projekto susitikimas, yra numatytas Suomijoje. Visą projektą vainikuos bendras visų šalių dalyvių darbas – mokomosios medžiagos, apimančios STEAM metodiką, „Guidebook“ sukūrimas.