Skip to main content

Marijampolės STEAM centre moksleiviams padedama pasiruošti olimpiadoms

Šių metų vasario 20 dieną Gamtamokslinėje laboratorijoje lankėsi Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos III-IV klasių moksleiviai lydimi chemijos mokytojos metodininkės Vilmos Mikalainytės.
Gimnazistai, besiruošiant chemijos olimpiadai, atliko praktinį darbą pagal atnaujintą chemijos ugdymo programą: Ar galime nustatyti tirpalo koncentraciją?
Moksleiviai susipažino su kolorimetrijos būdu, jo panaudojimo galimybėmis. Savarankiškai pasigamino skirtingos koncentracijos tirpalus, programėle telefone išmatavo skirtingų koncentracijų tirpalų atspalvio vertes, Microsoft Excel programoje nubraižė kalibracinę kreivę ir nustatė nežinomo tirpalo koncentraciją.
Džiaugiamės, kad STEAM centre dirba kompetentingi metodininkai, galintys atliepti besikeičiančias bendrojo ugdymo programas, dalintis savo žiniomis bei praktiniais įgūdžiais ir padėti moksleiviams.