Skip to main content

Marijampolės STEAM centro metodininkai prisideda prie TŪM laborantų parengimo

Šiandien Marijampolės kolegijos Marijampolės regioninio STEAM atviros prieigos centro Gamtamokslinėje laboratorijoje vyko laborantų mokymai. Juose dalyvavo Ukmergės mokykloms, kuriose, pagal „Tūkstantmečio mokyklų“ programą, bus įrengtos laboratorijos, ruošiami laborantai. Mokymus vedė Gamtamokslinės laboratorijos metodininkė Eglė Vaičiūnė.
Prieš pradedant mokymus, laborantai turėjo galimybę susipažinti su STEAM centre esančiomis kitomis laboratorijomis: Mechatronikos / IT, Kūrybiškumo ir medijų, ir tuo metu jose vykstančiomis veiklomis. Pačių mokymų metu dalyviai įgijo žinių apie įvairias temas, įskaitant pavyzdžių ir ėminių, cheminių tirpalų bei mikroskopų objektinių stiklelių, gyvųjų organizmų surinkimą ir parengimą eksperimentams. Taip pat sužinojo apie kvalifikuotos laboratorinės įrangos, matavimo prietaisų, indų eksploatavimą. Dalyviai praktiškai pritaikė įgytas žinias atlikdami praktines užduotis.
Džiaugiamės, kad Marijampolės regioninio STEAM atviros prieigos centro metodininkai gali prisidėti prie svarbių mokymų bei dalinantis savo žiniomis ir STEAM ugdymo patirtimi, skatinti aukštą laborantų kvalifikaciją stiprinant jų kitokio – patyriminio ugdymo gebėjimus.