Skip to main content

Mokytojų metodinės dienos Tauragės STEAM centre

Mokinių atostogos Tauragės STEAM centrui buvo išties darbingos. Kiekvieną dieną rinkosi skirtingų mokyklų komandos. Gamtamokslinėje laboratorijoje mokytojai atliko dalį tiriamojo darbo „Kad eksperimentas būtų sėkmingas – pipetavimas“ – dirbo su 3 rūšių pipetėmis (Pastero, stikline su kriauše ir automatine), įsivertino darbą apskaičiuojant absoliučiąją paklaidą (keitė matavimo vienetus, panaudojo tankio formules). Mechatronikos laboratorijoje matematikos mokytojai susipažino su navigacijos algoritmais robotikoje, π (Pi) konstantos panaudojimu efektyviam kelių radimui; kitų dalykų mokytojai tyrinėjo tiriamųjų darbų aprašus, aiškinosi edukacinių veiklų integravimo į įvairias mokymosi disciplinas galimybes. Tvaraus vystymosi, žaliosios ir alternatyviosios energetikos laboratorijoje mokytojai buvo supažindinti su tiriamųjų darbų aprašais, laboratorijos galimybėmis, mokėsi dirbti anemometrais, atliko fragmentą iš tiriamojo darbo „Vaivorykštė delne“ – tyrė apšviestumą, analizavo grafikų parametrus „Graphical analysis“ programa; matematikos mokytojai mokėsi skaičiuoti matavimo prietaisų paklaidas, susipažino su Vernier jutiklių panaudojimo ir grafiko analizės programos galimybėmis.

Kiekvienas mokytojas iš STEAM centro išsinešė bent dalelę informacijos, praktinio darbo, skirto sau ar darbui su mokiniais. Kada mokytojas jaučiasi stiprus, ir baimės ateiti į STEAM centrą su mokiniais lieka mažiau.