Skip to main content

Panevėžio STEAM centre integruotos pamokos apie radiaciją

Panevėžio STEAM centre apsilankę Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos auklėtiniai dalyvavo interaktyvioje pamokoje Fizikos ir inžinerijos laboratorijoje, kur atliko laboratorinį darbą susijusį su radiacija.

Fizikos ir inžinerijos laboratorijos metodininkas Algirdas Veversis mokiniams vaizdžiai papasakojo apie atomo sandarą, nagrinėjo dujų bangų ilgius, stebėjo ir matavo radiaciją! Tai saugiai galima atlikti Panevėžio STEAM centre panaudojant Vilsono kamerą ir stebint šviesos lūžį.

Mokiniams laikas laboratorijoje neprailgo, o ir pamoka buvo tikrai kitokia – įdomesnė, patyriminė, įtraukianti.