Skip to main content

Prabėgo mokytojų vasaros stovykla Tauragėje

Birželio 28-30 d. į Tauragės STEAM atviros prieigos centrą sugūžėjo visas pulkas mokytojų iš įvairių Lietuvos regionų pasisemti praktinių žinių ir idėjų ugdymo procesui paįvairinti. Šios stovyklos – kvalifikacijos tobulinimo programos „STEAM ugdymas – inovatyvus ir integralus veiklos organizavimas“ tikslas – padėti mokytojui įgyti reikiamų dalykinių kompetencijų, siekiant kokybiško ir veiksmingo pasiruošimo praktiniam, kūrybiniam darbui.

Mokytojai atliko tiriamuosius darbus „Augalų pigmentų tyrimas“ gamtamokslinėje ir „Nuo paprastumo iki sudėtingumo“ mechatronikos laboratorijose, gamino hidrolatus ir kremus iš natūralių medžiagų. Kad atnaujintą ugdymo turinį būtų lengviau pritaikyti mokykloje, būtų mažiau įtampos, mokytojai susipažino su streso įveikos būdais, mokėsi naudoti „Šventės“ metodą, dalyvavo relaksaciniuose užsiėmimuose. Stovyklautojai dalyvavo UAB „Tauragės vandenys“ ir visoje Lietuvoje gerai žinomoje „Vėjo spalva – žalia“ edukacijose, su gidu apkeliavo Tauragės miestą, susipažino su miesto atsiradimo, įžymių vietų, žinomų žmonių istorija.

UAB „Tauragės vandenys“ mokytojai susipažino su nuotekų valymu, OCO rezervuarais, dumblo maišymu, pūdymu, tankinimu, džiovinimu, kaupimu, biodujų gamyba ir panaudojimu. Edukacijoje „Vėjo spalva – žalia“ stovyklautojai buvo supažindinti su žaliąja energetika, vėjo jėgainių gaminama energija, saulės ir vėjo jėgainių parku. Statė vėjo jėgainių modeliukus, virtualūs realybės akiniai „užnešė“ į 220 metrų aukščio vėjo jėgainę. Vėjų jėgainių parke mokytojai matavo vėjo greitį, jėgainių sparnų skleidžiamus garsus.

Grįžus į STEAM centrą, prasidėjo kūrybinės dirbtuvės, kurių metu mokytojai dirbo grupelėse ir rengė užduotis, kūrė klausimynus skirtingoms amžiaus grupėms. Atlikę nemažą darbą, mokytojai galės drąsiai keliauti su vaikais į edukacijas, kurioms ruošti užduočių jau nebereikės.

Pasidžiaugę kvapais, pasigamintu kremu, stovyklą užbaigė refleksija – aptarė lūkesčius, kuriuos buvo išsikėlę stovyklos pradžioje, pasidalino įspūdžiais, rašė palinkėjimus sau, išsidalino kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus.