Skip to main content

Šiemet Panevėžio STEAM centre moksleiviai lankė 6 būrelius, vienas jų – suaugusiems

Šiemet, visus mokslo metus, Panevėžio miesto mokiniai, regioniniame STEAM centre lankė „Idėjų fabrikas“, „Per prizmę“, „Išmanus namas“, „Eureka!“ ir „Jaunųjų STEAMerių klubas“ būrelius. 5-12 klasių mokiniai, išskyrus 3-4 kl. „Jaunųjų STEAMerių klubo“ narius, mokėsi naudotis šiuolaikinėmis technologinėmis priemonėmis, atlikti įvairius fizikinius ir inžinerinius bandymus, susipažino su išmanaus namo galimybėmis, konstravo ir modeliavo bei kūrybiškai analizavo dirbdami su cheminėmis medžiagomis ir reiškiniais, išmoko naudotis laboratorijos įranga, pažino dėsnius, tyrinėjo medžiagas ir elementus, atliko įvairius bandymus, prisilietė prie šiuolaikinės aromaterapijos – kūrė natūralias kūno priežiūros priemones: vonios burbulus, įvairius muiliukus, pažino kvapų ir organinių medžiagų kūrimo pasaulį.

Džiaugiamės ir stipriais bendradarbiavimo ryšiais, kurie užsimezgė su pramonės įmonėmis. Pavyzdžiui „Idėjų fabriko“ būrelio lankytojai kartu su Fizikos ir inžinerijos laboratorijos metodininku Algirdu Veversiu, kartą per mėnesį vyko į Panevėžio „Harju elekter“ įmonės, gaminančios elektros įrangos instaliacijas visam pasauliui, mokymų akademiją, kur profesionalūs gamyklos darbuotojai mokinius supažindino su inžinieriaus darbo subtilybėmis ir profesija, buvo sudarytos visos sąlygos dirbti su litavimo įranga. Kita įmonė Panevėžio technologinių procesų automatizavimas „TPA“ yra padovanojusi praktiniam darbui skirtą įrangą – mokomuosius stendus su „Siemens“ valdikliais.

Sužinoti fizikinių reiškinių bei robotikos paslaptis vyresnių klasių mokiniai galėjo lankydami  Robotikos bei IT laboratorijos metodininkės Linos Tamošiūnaitės būrelį.  Praktiškai dirbti su 3D technologijomis bei išbandyti pramonėje naudojamus valdiklius, pagilinti programavimo žinias, vaikai konstravo ir darbavosi su elektronikos elementais.

O pradinių klasių mokiniai lankydami gamtamokslės ir robotikos krypties „Jaunųjų STEAM‘erių klubą“, kartu su STEAM centro laborante Simona Stasiūniene būrelių metų tyrinėjo milijonų metų senumo fosilijas, natūralų Baltijos jūros gintarą, susipažino su įvairiais gamtos reiškiniais, Žemės vidine sandara, kilmės bei raidos istorija, atmosferos reiškiniais, klimato ypatybėmis, taip pat mokėsi valdyti ekspedicinius robotus. Integralaus ugdymo principu pagrįsta programa, skirta prisidėti sprendžiant mokinių susidomėjimą gamtos mosklais, ir kitomis STEAM disciplinomis. Vaikai gaminosi papuošalus iš uolienų, gintaro, kūrė ir dekoravo. Lankyti STEAM centrą ir pagilinti žinias šiemet buvo kviečiami ir suaugę, įvairių profesijų žmonės. Jiems metodininko Algirdo Veversio sukurta programa „Pasidaryk pats“, skatino mažinti vartotojiškumą ir mokė darbuotis su programuojamomis staklėmis, 3D spausdintuvais, maketuoti. Dalis būrelio lankytojų senus, nebenaudojamus daiktus remontavo, taisė ir prikėlė naujam gyvenimui.