Skip to main content

Suaugusiųjų mokymosi savaitė Tauragės STEAM centre

Tauragės STEAM centras antrus metus įsitraukia į Suaugusiųjų mokymosi savaitę, kuri vyksta lapkričio priešpaskutinę savaitę. Šiais metais ši savaitė vadinosi „Mokymosi tinklai“. Kiekviena laboratorija paruošė po vieną edukacinę veiklą: gamtamokslinė – „Spalvų mozaika”, tvaraus vystymosi, žaliosios ir alternatyviosios energetikos – „Vėjo savybės ir tvarus jų panaudojimas” bei mechatronikos/IT – „Mechatronika visiems”.

STEAM ugdymas yra kitoks ugdymas – ugdymas per patirtį, tad mūsų centro noras – kad kuo daugiau žmonių susipažintų su STEAM centru, pamatytų kas čia vyksta, kuo mes gyvename. Į edukacines veiklas registravosi kanceliarinių prekių parduotuvės „Onija” kolektyvas, Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai, VšĮ „Gyvūnų globa Tauragė” savanorės, Tauragės policijos rėmėjai.

Juk Edvardas Gibonas yra pasakęs “Geriausia ir svarbiausia kiekvieno žmogaus išsilavinimo dalis yra ta, kurią jis suteikia pats sau!”.