Skip to main content

Ankstyvasis STEAM ugdymas: kas, kaip ir kodėl?

Kvalifikacijos tobulinimo programa ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, dirbantiems Šiaulių miesto ugdymo įstaigose.

Programa skirta ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams plėtoti STEAM ugdymo realizavimo kompetencijas ir jų taikymą ugdymo procese. Programoje nagrinėjama šiuolaikinei ugdymo įstaigai aktuali tema – STEAM ugdymo įgyvendinimo iššūkiai ir galimybės.

Programos dalyviai yra supažindinami su STEAM ugdymo samprata ir jo įgyvendinimo galimybėmis ugdymo įstaigoje, aptariami pagrindiniai STEAM ugdymo didaktiniai aspektai. Pristatomi ir praktiškai išbandomi nedidelės apimties tyrimai, skirti mokinių pasaulėvaizdžio formavimuisi, intelektualiai ir kūrybinei jų ūgčiai, kuriuos ugdytiniai, asistuojami mokytojo arba tėvų, gali atlikti savarankiškai arba bendraudami su kitais vaikais grupelėse.

Programa vyks kontaktiniu būdu Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos STEAM centre adresu Stoties g. 11, II a., Šiauliai.

REGISTRACIJA BAIGTA!

Programa finansuojama Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšomis

Comments are closed.