Skip to main content

Darnaus vystymosi principai ir jų realizavimo galimybės gamtamoksliniame ugdyme

Kompetencijų tobulinimo programa pradinio ir pagrindinio (5-6 kl.) gamtamokslinio ugdymo pedagogams

Programos trukmė – 8 val. 

Atnaujintoje Gamtos mokslų bendrojoje programoje numatyta skatinti mokinius atpažinti gamtamokslines problemas ir jas spręsti, vadovaujantis darnaus vystymosi, sveikos gyvensenos principais, atsakingai taikant įgytas žinias ir gebėjimus įvairiose gyvenimo situacijose. Svarbi gamtamokslinio ugdymo dalis – mokinių vertybinių nuostatų plėtojimas, mokiniai rengiami tolesniam gyvenimui kaip visaverčiai socialiai atsakingi piliečiai, gebantys kūrybiškai veikti, sveikai gyventi ir spręsti darnaus vystymosi problemas. Gamtamokslinių veiklų metu mokiniai skatinami prisiimti atsakomybę už savo veiklą ir jos rezultatus, imtis veiksmų ir dalyvauti bendruomenės veikloje saugant gamtą ir racionaliai vartojant išteklius, diskutuojant išreikšti socialiai atsakingą ir argumentais grįstą nuomonę šalies ir pasaulio gamtos išteklių naudojimo ir ekologinio tvarumo klausimais. Per darnaus vystymosi tematiką ugdomas socialinis atsakingumas. Tvarumo tikslai atskleidžiami ir integruojami į gamtamokslinio ugdymo temas ar potemes, į neformaliojo ugdymo užsiėmimus ir veiklas. Labai svarbu mokyti(s) tvarumo (darnaus vystymosi), kuris gali būti vieno iš svarbiausių planetos išsaugojimo konceptualių tikslų visuma.

Kompetencijų tobulinimo programa Darnaus vystymosi principai ir jų realizavimo galimybės gamtamoksliniame ugdyme skirta pradinio ir pagrindinio ugdymo (5-6 kl.) gamtos mokslų pedagogams.  Programos tikslas – atskleisti darnaus vystymosi principų realizavimo galimybes gamtamoksliniame ugdyme, padedant pedagogams susiformuoti sisteminį požiūrį apie tvarų švietimą, ugdyti gebėjimą kūrybiškai integruoti praktinius tvaraus ugdymo  elementus  į gamtamokslinio ugdymo temas.  

Programą sudaro dvi dalys. Pirmoji dalis (vykdoma nuotoliniu būdu) skirta atskleisti darnaus vystymosi principų realizavimo galimybes gamtamoksliniame ugdyme. Aptariami tvaraus (darnaus) vystymosi tikslai, svarbiausios kompetencijos tvarumui, vertybiniai aspektai, pedagoginės prieigos ir principai, siekiant ugdyti tvaraus vystymosi kompetencijas. Analizuojami konkretūs tvaraus ugdymo realizavimo per praktines veiklas pavyzdžiai iš tokių temų, kaip  klimato kaita ir aplinkos tarša, energijos virsmai, darnus žemės ūkis ir maisto tausojimas, tvarūs namai,  antrinių žaliavų perdirbimas. Antroji dalis skirta pedagogų praktinėms veikloms, organizuojant praktines dirbtuves. Dirbtuvės vykta ŠA STEAM centro laboratorijose.  Atliekamos įvairaus pobūdžio praktinės veiklos, tiriant ir analizuojant energijos virsmus ir jų teikiamas galimybes (Balionu varomas automobilis, Vandens ratas), mokant kurti tvarius namus (Gaminame oro gaiviklį), skatinant tausoti ir saugoti mūsų planetą (Dirvožemio rūgštingumo tyrimas, Kaip gėlinti vandenį). Analizuojama veiklų atlikimo metodika, apibendrinami ir pristatomi rezultatai, daromos išvados. Dirbtuves moderuoja ir tiriamuosius darbus veda Šiaulių akademijos STEAM centro metodininkai ir laborantai.

Daugiau informacijos tel. (8 41) 393 010

Registracijos nuoroda: https://forms.gle/71re1XxhVFEtrcce7

Programa iš dalies finansuojama Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšomis

Comments are closed.