Skip to main content

Profesinis orientavimas STEAM centre: kuo svarbus ir kaip galima organizuoti?

Kvalifikacijos tobulinimo programa pedagogams, vykdantiems profesinį orientavimą Šiaulių miesto ugdymo įstaigose.

Programos pirmoje dalyje nagrinėjama šiuolaikinei ugdymo įstaigai aktuali tema – STEAM centrų veikla, didinant mokiniams teikiamo profesinio orientavimo, susijusio su karjera gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos srityse, prieinamumą ir įvairovę. 6 val. kvalifikacijos tobulinimo programa skirta profesinį orientavimą vykdantiems mokytojams ir karjeros specialistams plėtoti ir tobulinti STEAM srities ir profesinio orientavimo kompetencijas.

Lietuvoje atlikta apklausa* rodo, kad maždaug trečdaliui aukštesniųjų klasių mokinių trūksta profesinio orientavimo, susijusio su karjera STEAM srityse, panašiai tiek pat mokinių teigia, kad mokykloje vykdomas profesinis orientavimas nepadeda pasirinkti studijų ir profesijos. Darbo pasaulio tendencijos rodo, kad STEAM srities kompetencijų ateityje gali prireikti dirbant daugelį darbų, šios srities specialistų jau dabar trūksta tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse. Taigi skatinimas ir pagalba pasirinkti STEAM karjerą, tikėtina, suteiks daugiau galimybių imtis perspektyvios, ekonomikai ir visuomenės gyvenimui svarbios veiklos.

Programos dalyviai yra supažindinami su Lietuvoje įsteigtais regioniniais ir steigiamais metodiniais STEAM centrais, jų paskirtimi, jų veiklos modeliu.  Pristatoma viena iš STEAM centrų veiklos sričių – mokinių profesinis orientavimas. Aptariama šiuolaikinė profesinio orientavimo samprata, akcentuojant, kad šiuolaikiniu profesiniu orientavimu teikiama pagalba ne tik profesijai pasirinkti, bet jis skirtas padėti pasirengti aktyviam, visą gyvenimą trunkančiam mokymosi, saviraiškos ir darbo karjeros kūrimui. Diskutuojama, kodėl svarbu profesinį orientavimą vykdyti STEAM centruose, kokios profesinio orientavimo veiklos gali vykti STEAM centruose ir kokias dalyvių grupes svarbu įtraukti. Pristatomos darbo pasaulio kaitos tendencijos, analizuojama Šiaulių miesto ir regiono STEAM sričių profesijų įvairovė, darbo pasiūla ir paklausa.

Programos antroje dalyje vyks grupinės praktinės dirbtuvės STEAM centro laboratorijose, kuriose programos dalyviai turės galimybę susipažinti su robotikos inžinieriaus, technologo, optometrininko profesijų ypatumais.

* Universitetas, kolegija ar profesinio mokymo įstaiga? Požiūris, patrauklumas, pasirinkimas. Dešimtokų, dvyliktokų ir tėvų apklausos ataskaita. Strata, 2020.

Programa iš dalies finansuojama Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšomis

Comments are closed.