Skip to main content

STEAM ugdymas lyderystei: STEAMukas šviesos karalystėje

Seminaras ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo pedagogams. Seminaro metu bus diskutuojama apie STEAM ugdymą, jo įgyvendinimo galimybes, aptariami pagrindiniai STEAM ugdymo didaktiniai aspektai, pristatomos naujos Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos mokslininkų ir praktikų parengtos STEAM didaktinės priemonės (metodinės knygos mokytojui ir knygos vaikui) „STEAMukas šviesos karalystėje”, praktiškai demonstruojami edukaciniai tiriamieji darbai.

Pranešėjai: prof. dr. Renata Bilbokaitė, doc. dr. Violeta Šlekienė, Ingrida Donelienė, Diana Leskovienė, Irma Glincerienė

Renginys vyks TEAMS aplinkoje.

Seminaro dalyvių prašome registruotis iki gruodžio 7 d. https://forms.gle/THHozHYo5Pm941vv9

Užsiregistravusiems dalyviams renginio nuoroda bus atsiųsta el. paštu.

Dalyviams bus išduodami VU Šiaulių akademijos Mokymosi visą gyvenimą centro pažymėjimai.

Seminare pristatomų metodinių priemonių parengimą iš dalies finansavo Šiaulių miesto savivaldybė.

Comments are closed.