Skip to main content

Bendradarbiavimo galimybių plėtra

Žvarbią vasario 19-ąją STEAM APC darbuotojai praleido Telšiuose. Tikslas – bendradarbiavimo galimybės, gerosios patirties sklaida su Telšių STEAM APC, Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultetu.

Telšių STEAM APC aptarėme verslo pritraukimo galimybes, glaudesnį bendradarbiavimą su ugdymo įstaigomis, pasidalinome ne tik gerąja patirtimi, bet ir iškylančiomis problemomis, iššūkiais.

Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto dekanas prof. R. Banys pristatė studijų programas, supažindino su laboratorijomis, atliktais studentų darbais, aptarėme bendradarbiavimo galimybes.

Apibendrinus visos dienos įspūdžius, galima teigti, kad mokslas ir menas – tai žmogaus veiklos sritys, kurioms svarbus idėjų generavimas, tyrinėjimas, sprendimų paieška ir atradimai, savęs ir pasaulio pažinimas.

STEAM ugdymo idėjos labai aktualios šiandieninėje švietimo sistemoje. Tai mąstymo būdas, vedantis mokslinio tikrovės pažinimo ir atradimo keliu.