Skip to main content

Kūrybiškumo ir medijų specializuotoje laboratorijoje moksleiviai atrado savo mėgstamiausius užsiėmimus

Į Marijampolės regioninio STEAM atviros prieigos centro Kūrybiškumo ir medijų specializuotąją laboratoriją atvykstantys moksleiviai dažniausiai renkasi išmėginti 3D vizualų kūrimą ir skaitmeninį piešimą grafinėmis planšetėmis.
Šių užsiėmimų metu mokiniai susipažįsta su grafinio piešimo principais, planšetinio kompiuterio funkcijomis, interaktyviais piešimo įrankiais. Tokiu būdu lavina ne tik skaitmeninio piešimo, bet ir gautos naujos informacijos pritaikymo, panaudojimo bei įsisąmoninimo įgūdžius. Kurdami 3D vizualus tobulina erdvinį suvokimą, gilinasi į kūrybinius sugebėjimus bei lavina meninės krypties kompetencijas.
Džiaugdamiesi jau aplankiusiais Kūrybiškumo ir medijų laboratoriją (Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija, Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazija, Marijampolės Sūduvos gimnazija, Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazija, Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija, Marijampolės sav. Mokolų progimnazija, Marijampolės vaikų lopšelis – darželis Želmenėliai, Marijampolės ,,Žiburėlio” mokykla-daugiafunkcis centras, Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla, Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija, Marijampolės sav. Želsvos progimnazija), kviečiame visus Sūduvos regiono moksleivius, per įvairias STEAM veiklas, patirti ką reiškia kurti, tyrinėti, konstruoti!