Skip to main content

Marijampolės savivaldybės ugdymo įstaigos su tarptautiniais svečiais atvyksta į STEAM centrą

Marijampolės regioniniame atviros prieigos STEAM centre lankėsi Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ bendruomenė su projekto NORDPLIUS „STEAM žaliuoju būdu: keitimasis gerąja patirtimi“ svečiais iš Baltijos šalių.
Svečiai turėjo galimybę susipažinti su STEAM centro veikla iš arčiau. Pedagogai turėjo galimybę dalyvauti praktinėse veiklose visose laboratorijose. Gamtamokslinėje laboratorijoje – susipažino su skaitmeniniais mikroskopais, jų veikimu, bei praktiniu panaudojimu. Kūrybiškumo ir medijų laboratorijoje projekto dalyviai praktiškai išbandė 3D pieštukus, panaudojo juos kuriant padėkliukus. Mechatronikos / IT laboratorijoje svečiai susitvėrė Lego Spike šokliukus ir išbandė juos paruoštoje trasoje. Metodininkai su projekto dalyviais dalinosi gerąja patirtimi, diskutavo apie įvairių priemonių panaudojimą ir pritaikymą STEAM ugdymo veiklose.
Taip pat projekto dalyviai susipažino su Marijampolės kolegijos infrastruktūra, studijų baze ir interaktyviomis priemonėmis. Turėjo galimybę jas išmėginti bei pabuvoti vienintelėje Baltijos šalyse inovatyvioje video studijoje.
Džiaugiamės, kad Marijampolės savivaldybės ugdymo įstaigos, vykdydamos tarptautinius projektus, supažindina svečius iš užsienio su STEAM ugdymo galimybėmis Sūduvos regione, STEAM centro svarba ir reikšme jaunajai kartai.