Skip to main content

Marijampolės STEAM centrą aplankė istorijos mokytojai iš visos Lietuvos

Iš visos Lietuvos suvažiavę istorijų mokytojai į Vilniaus universiteto organizuojamą seminarą apsilankė ir Marijampolės kolegijos Marijampolės regioniniame STEAM atviros prieigos centre.
Vizito metu į klausimą „Kas bendro tarp STEAM ir istorijos dalyko?“, net keletą valandų STEAM centro komanda gvildeno su istorijos mokytojais iš įvairių Lietuvos mokyklų.
Džiaugiamės bendru pasiektu rezultatu – rastais įdomiais dalykais, kuriuos STEAM metodika ir STEAM centras gali pasiūlyti istorijos dalyko dėstymui: nuo paprastos paties mokinio sukurtos laiko juostos, suklastotos nuotraukos iki roboto Trojos arklio.
Dėkojame mokytojams už prasmingai praleistą laiką, pasidalintas idėjas, aptartas galimybes bei užmegztą bendrystę.