Skip to main content

Marijampolės STEAM centre veiklos pritaikomos pagal mokomus dalykus mokyklose

Kūrybiškumo ir medijų laboratorijoje lankėsi Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos 7 klasės mokiniai. Mokiniai visai neseniai matematikos pamokose mokinosi neigiamų skaičių bei kampų laipsnių. Septintokai šias matematikos žinias pritaikė modeliuodami vardinius raktų pakabukus. Nenuostabu, kad kai kuriems mokiniams iškilo iššūkių perprasti 3D modeliavimo subtilybes. Tačiau pačių rankomis sukurtas ir 3D spausdintuvu atspausdintas raktų pakabukas atpirko vargą ir padėjo perprasti matematikos veiksmus.
Kiti septintokai atsižvelgdami į Geopolitinių neramumų kontekstą ir dėl 7 klasės istorijos dalyko kurso, pasirinko kurti kompoziciją apie karą (buvusį ar įsivaizduojamą). Mokiniai bendradarbiaudami porose nutarė, kokį siužetą norės atvaizduoti ir kokiais būdais jį perteiks. Nors ir visų darbų kompozicijas sudarė tie patys sluoksniai (fonas, objektai, efektai), tačiau buvo sukurti be galo skirtingi darbai. Mokiniai kūrė I ar II Pasaulinio karo istorinius įvykius pažymėjusius vaizdus, kai kurie piešė abstrakčią nuotaikos kompoziciją, dar kiti atvaizdavo šiuo metu vykstančius geopolitinius neramumus. Vėliau mokiniai darbus pristatė ir įvardijo, kuriai kompozicijos daliai skyrė daugiausiai dėmesio.
Tos pačios progimnazijos 5 klasės mokiniai pamokų metu aptarė esminius tiltų principus ir pabandė sukurti Da’Vinčio suprojektuotą tiltą. Atvykę į Kūrybiškumo ir medijų laboratoriją mokiniai susipažino su kitais galimais ir šiuo metu naudojamais tiltų tipais. Dirbdami porose nusprendė projektuojamo tilto paskirtį bei funkcionalumą ir sukūrė tilto projekto eskizą atsižvelgdami į fono detales, laikančiąsias konstrukcijas, objektus ir puošybinius elementus. Vėliau darbus pristatė ir įvardijo kuriai kompozicijos daliai skyrė daugiausiai dėmesio.