Skip to main content

Marijampolės STEAM centro Gamtamokslinėje laboratorijoje vykdomi tiriamieji darbai

Įvardintoje laboratorijoje Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos devintų klasių moksleiviai, lydimi biologijos mokytojos Rūtelės Leonavičiūtės, atliko 3 valandų trukmės tiriamąjį darbą „Mielių lenktynės“.
Šio užsiėmimo metu devintokai jutikliu matavo mielių ląstelių išskiriamo CO2 kiekį esant skirtingoms temperatūroms ir skirtingiems substratams. Taip pat nustatė bei palygino mielių ląstelių kvėpavimo intensyvumo priklausomybę nuo temperatūros ir nuo substrato, parinko tinkamiausią substratą uodų gaudyklei.