Skip to main content

Panevėžio regioniniame STEAM centre gimnazistai atlieka individualius projektinius darbus

Panevėžio regioniniame STEAM atviros prieigos centre II gimn. klasės mokinės Toma ir Urtė iš Panevėžio J. Miltinio gimnazijos atliko mokyklos projektinį darbą „Saulės elemento tyrimą“.  

Panevėžio STEAM centro fizikos ir inžinerijos laboratorijoje, padedant metodininkui Algirdui Veversiui ir laborantei Irenai Maliukevičienei, gimnazistės aiškinosi, kaip nuo apšvietos kampo priklauso gaminamos elektros srovės kiekis. Kokiu kampu, šviečiant saulei, yra pagaminama daugiausiai elektros. Taip pat tyrė apšvietos įtaką saulės pagaminamos energijos kiekiui.

Tyrimo metu aiškintasi, kaip skirtingose platumose reikia pakreipti saulės elementus, kad būtų galima išgauti optimaliausią energijos kiekį.

Gimnazistės, atlikdamos tiriamąjį darbą, naudojo šią STEAM centro įrangą: liuksmetrą, multimetrą, saulės elementą.