Skip to main content

Panevėžio regioniniame STEAM centre LMNŠC dūzgės

Panevėžyje vyko Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru organizuota konferencija „Neformalusis vaikų švietimas. Ateitį kuriame šiandien!”.

Pagrindinis įvykusios konferencijos tikslas – aptarti NVŠ kaitą atnaujinamos neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos kontekste.

Konferenciją atidarė Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patarėjas bendrojo (įtraukiojo) ugdymo klausimais Ignas Gaižiūnas ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktorius Valdas Jankauskas.

Konferencijoje dalyvavo specialistai iš Lietuvos savivaldybių administracijų, neformaliojo švietimo įstaigų, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro ir Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.

Renginio metu buvo ne tik aptarta ir pristatyta neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, bet ir po išklausytų ekspertų pranešimų, pagilintos dalyvių žinios.

Sudalyvauta neformalių konsultacijų „Dūzgėse“ išbandant STEAM‘inę veiklą Panevėžio regioniniame STEAM atviros prieigos centre ir kitame – Panevėžio švietimo centro padalinyje, robotikos centre „RoboLabas“.