Skip to main content

Panevėžio STEAM centre tobulinosi mokytojai iš Kaišiadorių rajono

STEAM ugdymas per praktikas

„Panevėžio regioniniame STEAM atviros prieigos centre“ 15 mokytojų iš Kaišiadorių r. gilinosi į tarpdalykinės integracijos galimybes, diskutavo apie kylančius iššūkius ir problemas mokant mokinius skirtingų disciplinų, formuluojant dalykinius ir didaktinius pamokos tikslus. Diskusijos dalyviai aiškinosi, kuo paremta STEAM pamoka – tarpdalykine integracija, kelių mokytojų bendradarbiavimu, mokinių smalsumo sužadinimu ar pan.

Mokytojai su laboratorijų vedėjais kėlė klausimus, kas yra stiprios STEAM pamokos ugdymo elementas, kas skatina veikti, žadina mokinių smalsumą kritiškai mąstyti, tyrinėti, ieškoti sprendimo būdų, kurti. STEAM centre buvo gilinamasi į STEAM problematiką, identifikuota, kodėl reikia plačiau žvelgti į mokomųjų dalykų sąsajas ir realų praktinį pritaikomumą.

Stebėjo, bandė, analizavo

Balandžio 16–17 dienomis „Panevėžio regioniniame STEAM atviros prieigos centre“ 15 chemijos, fizikos, biologijos, matematikos, technologijų, istorijos ir kt. dalykų mokytojų iš įvairių Kaišiadorių r. mokyklų dalyvavo praktinėse veiklose „STEAM dalykų mokytojų kompetencijų, kuriant praktinį STEAM ugdymo turinį ir praktinių STEAM veiklų organizavimą, tobulinimas“.

2 dienų stažuotės metu mokytojai keturiose STEAM centro laboratorijose susipažino su gamtamokslinėmis sritimis, aiškinosi, kaip šios sritys padeda geriau pažinti mus supantį pasaulį. Naudodamiesi laboratorine įranga susipažino su principais, kurių dėka šie įrengimai veikia, kaip eksperimentų metu užfiksuoti duomenys gali būti interpretuojami, siekiant patvirtinti arba paneigti iškeltas hipotezes. Dalyviai susipažino su centre vykdomomis veiklomis, atliko įvairiausius bandymus, sužinojo laboratorijų galimybes. Laboratorijų vedėjai svečiams pristatė, kodėl svarbi chemijos, fizikos, inžinerijos, biologijos, matematikos bei kitų mokslų dermė.

Dalyvavo praktinėse veiklose

Chemijos – biologijos laboratorijoje mokytojai noriai atliko vieną iš STEAM centro vykdomų praktinių veiklų „Cheminė mozaika“. Veiklos dalyviai aptarė grynųjų medžiagų ir mišinių ypatybes, prisiminė mišinių skirstymo būdus. Taip pat aiškinosi horizontalios elektroforezės aparato konstrukciją ir veikimo principą. Mokytojai ruošė agarozės gelį rėmelyje, naudojo reguliuojamo tūrio pipetes, tyrinėjo dažų sudėtį atlikdami elektroforezę. Vėliau analizavo tyrimo rezultatus. Mokytojai su centro laboratorijos vedėja Lina diskutavo apie tyrimo naudą, reikšmę ir poreikį. Abejingų nepaliko veikla, kurioje mokytojai patys nustatė „M&M“ saldainių spalvos glazūroje esančius maisto priedus E120.

Siedami chemijos ir fizikos mokslus, projekto dalyviai atliko praktinę veiklą „STEAMBER“, kurioje persipina teorinė ir praktinė-kūrybinė dalys. Teorinės dalies metu užsiėmimo dalyviai susipažino su Baltijos jūros gintaro kilme, nepaprastu žmogaus ir gintaro ryšiu, senovėje gamintų gintarinių amuletų, papuošalų pavyzdžiais ir jų simbolių reikšme. Dalyviai turėjo galimybę suvokti, kaip remiantis legendomis, gintarinių dirbinių simbolika ir gamtos reiškiniais – „gintarine“ jungtimi – galima susieti jūros dugną, žmogaus širdį ir kosmoso platybes.

Praktinės-kūrybinės dalies metu kartu su Fizikos-inžinerijos laboratorijos vedėju Algirdu naudodamiesi savo pojūčiais (uoslės, lytėjimo, regos) ir modernia STEAM centro laboratorijų įranga užsiėmimo dalyviai tyrinėjo įvairius gintaro pavyzdžius, inkliuzus, aiškinosi, kodėl būtent gintaras buvo taip mėgstamas amuletų ir papuošalų gamyboje, kuo gintaras skiriasi nuo tvirto akmens, kurį žmonės naudojo įrankiams, įnagiams gaminti. Užsiėmimo pabaigoje kiekvienas dalyvis susikūrė savo amuletą „Kuršiuką“ – žmogaus formos figūrėlę, primenančią rastą žymiajame Juodkrantės lobyje.

Dirbtinio intelekto laboratorijoje mokytojai su laboratorijos vedėju Andriumi išbandė dar vieną STEAM centre atliekamą veiklą „Mažas žingsnis robotui – didelis žingsnis kūrėjui“. Jos metu svečiai susipažino ir su mikrovaldikliu Micro:Bit, jo programavimo aplinka, taikymo galimybėmis. Taip pat kūrė pradinius kodus vaizdui, garsui.

IT ir robotikos laboratorijoje svečius pasitiko laboratorijos vedėja Lina T. Stažuotės dalyviai išbandė veiklą „Trys šviesos diodai – šviesoforas“. Jos metu pagal pateiktą aprašą mokytojai susipažino su maketavimo plokštės naudojimu, išsiaiškino šviesos diodų panaudojimą grandinėje.

Domėjosi STEAM srities iniciatyvomis

Po veiklų STEAM centre mokytojai lankėsi Panevėžio „Minties“ gimnazijoje. Įstaigos direktorė Jovita Ivanauskienė supažindino juos su STEAM veiklų organizavimo vadyba mokykloje, pamokose, parodė gimnazijos užkulisius. Dalyviai stebėjo biologijos mokytojų Virginijos Juknienės ir Jurgitos Skrebienės 13 klasės pamoką „Žaliasis gyvenimo būdas“. Mokytojams labai patiko pamoka, ugdanti tvarumo, darnaus vystymosi, ekologijos kompetencijas. Biologės su svečiais dalinosi pamokų veiklų planais, diskutavo, kaip geriau pamokos metu atlikti su mokiniais tiriamuosius darbus.

Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijoje svečius pasitiko mokyklos direktorė Zina Stripeikienė, kuri papasakojo apie stipriausias mokyklos veiklas vykdant STEAM srities iniciatyvas, įvairius projektus.

Panevėžio robotikos centre „RoboLabas“ mokytojai susipažino su STEAM krypties, STEAM dalykų neformaliojo švietimo programų įgyvendinimo subtilybėmis, galimybėmis, specialiųjų poreikių turinčių vaikų integravimo galimybėmis, bendradarbiavimu su mokslo įstaigomis, socialiniais partneriais.

Mokytojai nuoširdžiai domėjosi STEAM srities ugdymo inovacijomis ir STEAM projektais, naujausiais skaitmeniniais įrankiais.

Tęstinumas

Panevėžio švietimo centro padalinio Panevėžio regioninio STEAM atviros prieigos centro komanda prisijungė prie Utenos STEAM centro projekto – akredituotos kvalifikacijos tobulinimo mokymų programos „STEAM dalykų mokytojų kompetencijų, kuriant praktinį STEAM ugdymo turinį ir praktinių STEAM veiklų organizavimą, tobulinimas“ sukūrimo ir mokymų programos įgyvendinimo. Mokymų programos tikslas – stiprinti mokytojų pasirengimą kurti ugdymo turinį organizuojant ir praktiškai įgyvendinant STEAM ugdymo veiklas įvairių klasių mokiniams. Panašūs mokymai, veiklos mokytojams jau vyko Telšiuose. Mokymai bus vykdomi dar penkiuose Lietuvos miestuose STEAM Utena, STEAM Marijampole,STEAM Tauragė, STEAM Klaipėda, Alytaus STEAM atviros prieigos centras