Skip to main content

Respublikinė STEAM  gamtos mokslų mokytojų vasaros stovykla Telšiuose

 Telšių STEAM atviros prieigos centras, padėdamas  biologijos, chemijos ir fizikos mokytojams pasiruošti atnaujintų bendrųjų programų diegimui, 2023 m. birželio 12-14 d.  pakvietė  mokytojus dalykininkus  į respublikinę STEAM gamtos mokslų mokytojų vasaros stovyklą.

              Stovykloje dalyvavo 34 mokytojai  iš Klaipėdos miesto, Rietavo, Telšių, Šiaulių, Joniškio, Kretingos, Klaipėdos, Plungės, Skuodo, Prienų rajonų, kurie  modernioje ir įkvepiančioje mokymosi aplinkoje, išbandė veiklas orientuotas į tobulinimą kompetencijų  ̶  tiriamosios veiklos, komunikacijos ir informacijos valdymo, bendravimo ir bendradarbiavimo, reflektavimo ir mokymosi mokytis, bei bendrakultūrinės ir pilietinės visuomenės kūrimo. Moderuojami STEAM centro metodininkų Rimos Gintalienės, Juozo Maneikio, Remigijaus Tamaševičiaus mokytojai atliko praktinius/laboratorinius darbus su centre esančiomis  moderniomis priemonėms.

              Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto dekanas prof. Ramūnas Banys ir lektorius Igoris Skripka pakvietė mokytojus į kūrybines dirbtuves ,,Vilniaus dailės akademija – erdvė konceptualioms idėjoms ir technologijų inovacijoms”, kur mokytojai  susipažino  su elektrochemijos metodų taikymu juvelyrikoje ir mene,   dalyvavo diskusijoje ,,Kaip biologijos Chemijos ir fizikos bendrojo ugdymo atnaujintų program diegimas turėtų sustiprinti mokinių  kūrybiškumo kompetenciją, kuri yra būtina renkantis studijas VDA ?”.

              Mokytojų komandoms buvo sudaryta unikali galimybė bendradarbiaujant išbandyti mokiniams skirtus dalykinius praktikos darbus, kuriais pasidalijo Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė Giedrė Bajorūnienė, Klaipėdos universiteto doc.dr. Renata Pilkaitytė, Plungės ,,Saulės” gimnazijos chemijos mokytoja ekspertė Sigita Žilinskienė ir biologijos mokytoja metodininkė Dalia Daukšienė.

              Praktikos darbų moderatoriai, mokytojai  ̶  lektoriai pasidalino ne tik gerąja praktika, bet ir parengtais, tyrinėjimu pagrįstos veiklos aprašais, kurie padės mokytojams kokybiškai pasitikti kitų mokslo metų pokyčius.

Rita Vargalytė, Telšių STEAM atviros prieigos centro vedėja