Skip to main content

STEAM iššūkis įveiktas: STEAM 7-oko ženkleliai išdalinti

Smagu, kad Marijampolės Šaltinio progimnazijos administracija, mokytojos ir mokiniai sutiko dalyvauti programoje „STEAM klasė 7“, kuri parengta pagal atnaujintas bendrąsias ugdymo programas bei paremta STEAM ugdymo principais.
Per keturis susitikimus mokiniai vykdė veiklas ir per įvairius tyrimus nagrinėjo virusų temą visose STEAM laboratorijose. Taip pat puikiai įveikė STEAM iššūkį, kurio metu dirbdami komandose, panaudoję savo žinias, gebėjimus ir kūrybiškumą, sukūrė savo virusų versijas, kuriems davė vardus, priskyrė funkcijas ar net paslaptis.
Džiaugiamės, jog veikdami kartu su kūrybiškais ir naujovių ieškančiais mokytojais galime prisidėti prie šiuolaikinio mokymo idėjų sklaidos bei parodyti, kad mokytis gali būti ir įdomu, ir naudinga, nes tyrinėdami, keldami klausimus bei patys į juos atsakydami, auginame tai kas labai svarbu – smalsumą ir žingeidumą.