Skip to main content

STEAM ugdymas – svarbus „Tūkstantmečio mokyklų” pažangos programos elementas

Spalio 15 d. Vilniuje, Gyvybės mokslų centre, surengtose trečiosiose „Tūkstantmečio mokyklų“ programos kūrybinėse dirbtuvėse pedagogai, mokslininkai, socialiniai partneriai tarėsi, koks turėtų būti STEAM ugdymas mokykloje, kad jis atlieptų šiandienos ir rytdienos mokymo iššūkius. 

„Kadangi be sėkmingo STEAM integravimo neįsivaizduojama nei dabartis, nei ateitis, šiandien svarbiausia mūsų užduotis – identifikuoti, ko reikia sėkmingam STEAM ugdymo įgyvendinimui mokykloje”, – sakė trečiąsias dirbtuves vedusi l.e.p. VGTU inžinerijos licėjaus direktorė Lina Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė.

„Didžiausia mūsų šalies vertė yra žmogiškieji ištekliai – žmonės, jų protai, tad į tai ir turėtume investuoti pradedant nuo darželio baigiant aukštuoju mokslu. Neabejotinai STEAM galėtų būti ta kryptis, į kurią reikėtų fokusuotis norint pasiekti gerų rezultatų“, – kalbėjo „Google for Education“ partnerio „TeraSky“ atstovas Paulius Valiulis.

Dirbtuvių dalyviai identifikavo dešimt svarbiausių STEAM ugdymo komponentų. Tarp jų – aiški STEAM ugdymo strategija ir mokytojų kvalifikacijos kėlimo sistema, motyvuota lyderystė, STEAM veiklų koordinavimo, taip pat ugdymo įrankių ir materialinės bazės stabilumo užtikrinimas, tarpdalykinis bendradarbiavimas, sisteminė tinklaveika su mokslo ir kultūros, meno, STEAM centrais, verslo įtraukimas ir tarptautinis bendradarbiavimas.

„STEAM ugdymas svarbus tuo, kad jis skatina įvairių dalykų – tiek gamtos, tiek inžinerinių  mokslų, tiek IT, tiek kūrybiškumo – integraciją. Tad labai tikiuosi, kad kuo daugiau savivaldybių , o kartu ir mokyklų bendruomenių įsijungs įgyvendinant „Tūkstantmečio mokyklų“ programą ir STEAM ugdymą. Tokiu būdu suaktyvinsime ugdymo procesą, į jį įtraukdami kasdienybėje sutinkamus reiškinius, kad mokiniai gautų tas žinias ir kompetencijas, kurių neabejotinai reikės jų ateičiai”, – pabrėžė KTU Inžinerijos licėjaus direktoriaus pavaduotoja Aritonė Plungienė.
Šią ir kitą savaitę Vilniuje vykstančių „Tūkstantmečio mokyklų“ programos kūrybinių dirbtuvių tikslas – su švietimo bendruomene išgryninti ir apibrėžti esminius „Tūkstantmečio mokyklos“ programos komponentus.

Kūrybinės dirbtuvės suskirstytos į keturias temas: lyderystės, įtraukties, STEAM ugdymo ir kultūrinio ugdymo. „Tūkstantmečio mokyklų“ programa numato stiprinti mokyklų pajėgumus šiose keturiose srityse, pasiūlant kiekvienai įstaigai individualius, labiausiai poreikius atliepiančius sprendimus. Taip pat numatoma stiprinti mokytojų ir mokyklų vadovų kompetencijas šiose srityse, pritaikyti mokyklų infrastruktūrą.

(ŠMSM informacija)