Skip to main content

STEM dalykų mokytojams: skaitmeninė platforma „teach4life“

STEM dalykų praktikuojantiems ir būsimiems mokytojams siūlome išbandyti skaitmeninę platformą „teach4life“, kurioje pateikiama įkvėpianti medžiaga apie STEM mokytojo karjeros galimybes, veiklų idėjos integruotoms pamokoms, mokytojų bendradarbiavimo ir dalinimosi patirtimi erdvė.

Karjeros srityje rasite STEM dalykų mokytojų karjeros galimybių įkvėpiančių pavyzdžių. Karjeros profiliai iliustruojami vaizdo įrašais, kuriuose STEM dalykų mokytojai dalinasi savo patirtimi ir STEM ugdymo įžvalgomis. Karjeros profilių aprašuose apibūdinamos pagrindinės atsakomybės, funkcijos, kompetencijos.

Bendradarbiavimo srityje STEM dalykų mokytojai iš įvairių Europos šalių, mokyklų kviečiami dalintis gerąja patirtimi. Veikia Lietuvos STEM dalykų mokytojų bei tarptautiniai forumai.

Kompetencijų srityje pateikiamos veiklų idėjos, kaip galima įgyvendinti STEM veiklas klasėje, taikant inovatyvią pedagogiką. Čia rasite pavyzdžių gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos integruotoms pamokoms. Veiklos iliustruojamos pavyzdžiais, kuriuose realizuojamas tyrinėjimais grįstas mokymasis, autentiškas kontekstas ir socialinių gamtos mokslų aspektų ugdymas:

  • Tyrinėjimais grįsto mokymosi taikymas leidžia besimokantiesiems kelti tyrimų klausimus, formuluoti hipotezes ir jas tikrinti atliekant tyrimus.
  • Autentiško konteksto principas leidžia įtraukti į STEM mokymosi veiklas besimokantiesiems, jų interesams aktualias tyrinėjimo temas.
  • Socialiniai gamtos mokslų aspektai skatina besimokančiuosius įsitraukti į dialogą, diskusijas ir debatus. Jų pobūdis dažniausiai prieštaringas. Besimokantieji turi susidaryti nuomonę ir priimti sprendimus, apimančius mokslinius, moralinius, etinius ar socialinius klausimus.

Platforma „teach4life“ projektuojama siekiant skatinti mokytojus tobulėti STEM mokymo srityje ir yra dvylikos partnerių iš šešių šalių tarptautinio bendradarbiavimo rezultatas, vykdant tarptautinį projektą „3C4Life“.

Vasario 7 d. platformą išbandantys mokytojai dalyvavo „3C4Life“ projekto organizuotose „Projektinio mąstymo taikymo“ dirbtuvėse, kurių metu Panevėžio STEAM centro metodininkė Lina Tamošiūnaitė pristatė mokytojams STEAM centrus ir jų teikiamas ugdymo galimybes.