Skip to main content

Suvenyrinės pakuotės kūrimas Telšių STEAM centre

Telšių švietimo centras organizavo projektą  „Ugdymas karjerai STEAM kryptimi“.  Projekto tikslas – bendradarbiaujant su verslo įmonėmis susipažinti su įvairiomis profesijomis ir atlikti praktinį darbą Telšių STEAM atviros prieigos  centre. Vieną iš komandų sudarė AB „Žemaitijos pienas” pakuotės technologė Rasa Šarkevičienė, STEAM metodininkė Asta Rimkienė, Telšių „Atžalyno“ progimnazijos aštuntokės ir Telšių švietimo centro karjeros specialistė Lijana Hirzel.

Mentorė Rasa Šarkevičienė supažindino mokinių komandą su AB „Žemaitijos pienas“ darbo aplinka, pakuotės technologo profesija, parodė pakuočių pavyzdžių ir suformulavo užduotį – sukurti suvenyrinę pakuotę „Džiugo“ sūriui ir tarkai pagal duotus produktų muliažus. Mokinės, padedamos STEAM metodininkės Astos Rimkienės generavo idėjas, eskizavo, braižė ir kūrė pakuotę. Mokinės pasiūlė pakeisti tarkos konstrukciją, integruojant ją į meškučio formą. Meškutis todėl, kad Telšiai – meškų miestas. Darbas buvo nelengvas, reikalaujantis erdvinio, vizualus mąstymo, inžinerinių technologijų žinių. Sukurta daug eskizų, brėžinių, išklotinių, pakuotės prototipų, kol pagamintas galutinis variantas.

Baigiamosios konferencijos metu komanda pristatė atliktą darbą, papasakojo kokie iššūkiai laukė atskiruose etapuose, kokių žinių ir įgūdžių prireikė ir kokias kompetencijas patobulino.

Sukurta pakuotė nustebino užsakovą – AB „Žemaitijos pienas“ atstovus, kurie šią pakuotę planuoja išleisti į gamybą.

 Mokiniai turėjo galimybę susipažinti su STEAM centro teikiamomis galimybėmis praktiškai įgyvendinti užduotį, patobulinti matematikos, braižybos, dailės, vizualinio mąstymo įgūdžius, pasimatuoti pakuotės technologo profesiją ir išbandyti save.