Skip to main content

Vizitai po Tauragės mokyklas

Naujus metus Tauragės STEAM centro darbuotojai smalsumo vedini pradėjo vizitais po Tauragės miesto ir rajono mokyklas. STEAM centruose plėtojamais mokslais siekiama sudominti mokinius, veiklos yra skirtos pasiekimams gerinti, praktiniams gebėjimams stiprinti, kūrybiškumo, iniciatyvumo, verslumo ir lyderystės kompetencijoms, reikalingoms jų sėkmingai profesinei karjerai ugdyti. Tuo tikslu buvo organizuojami susitikimai su mokytojais, administracija. Centro metodininkai pristatė laboratorijas, supažindino su jose vykdomomis veiklomis, integruojamais dalykais. Vizitų metu diskutuota apie iškylančias problemas, iššūkius mokyklose, dalintasi gerąja patirtimi. Aptarta registracija į veiklas.

Anot vokiečių poeto Gėtės – „geriausias būdas išlaikyti draugystę – dalytis mintimis apie savo darbus. Žmones labiausiai suartina veikla“. Tad diskusijų metu susitarta STEAM centre daryti metodines mokytojų dienas, projektinių darbų praktines dalis, integruotas dienas, STREAM savaitės veiklas, STEAM savaites mokyklose.